เริ่มต้นเรียนธรรม

รอบปัจจุบัน ใต้โบสถ์ วัดญานเวศกวัน

Typeพระธรรมเทศนา 10:00-12:00 ประจำวันเสาร์-อาทิตย์ เรื่องDate ModifiedSize


55CD N01-550707 หลักการปฏิบัติกรรมฐานและการนั่งสมาธิเบื้องต้น
MP3
10:55 pm 10/15/201447.1M


55CD N010 CD N09 CD5-08-560623 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๓ การแผ่เมตตาให้คนที่รัก)
MP3
12:33 am 10/16/201434.9M


55CD N011 CD5-09-560630เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๔ การแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เป็นกลางๆและศัตรูคู่เวร )
MP3
12:40 am 10/16/201448.6M


55CD N012 CD5-10-560707ขเมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๕ อุบายระงับความโกรธ )
MP3
1:00 am 10/16/201452.8M


55CD N013 CD5-11-560714 เมตตาฯ(ตอนที่ ๖ การทำสีมาสัมเภท และการแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจงและเจาะจง)
MP3
1:04 am 10/16/201448M

pdf
55CD N014 05 บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา 1:37 pm 10/16/2014192.1k

pdf
55CD N014 06 ปริจเฉท 9 พรหมวิหารนิเทศ 1:37 pm 10/16/2014373.8k


55CD N014 CD5 12-130728 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๗ การแผ่เมตตาไปยังทิศทั้งสิบ )
MP3
2:13 pm 10/16/201458.5M


55CD N02-550908 การเดินจงกรม และการปฏิบัติโดยการดูอิริยาบถ
MP3
10:54 pm 10/15/201445.9M


55CD N03-551028 เมตตากรรมฐาน – การแผ่เมตตาให้ตนเอง
MP3
11:17 pm 10/15/201443.8M


55CD N04-550923 เมตากรรมฐาน – การแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆ
MP3
11:20 pm 10/15/201448.3M


55CD N05-550825 ความไม่ประมาทและคุณค่าของวันเวลาและชีวิต (เศรษฐีใจดี)
MP3
11:43 pm 10/15/201451.7M


55CD N06-551006 มรณานุสติ
MP3
11:46 pm 10/15/201447.5M


55CD N07 CD5-06-560609 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๑)
MP3
12:15 am 10/16/201463.7M


55CD N08 CD5-07-560616 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๒ การแผ่เมตตาให้ตนเอง )
MP3
12:14 am 10/16/201450M