เริ่มต้นเรียนธรรม

รอบปัจจุบัน ใต้โบสถ์ วัดญานเวศกวัน

Typeพระธรรมเทศนา 10:00-12:00 ประจำวันเสาร์-อาทิตย์ เรื่อง


55CD N01-550707 หลักการปฏิบัติกรรมฐานและการนั่งสมาธิเบื้องต้น
MP3


55CD N010 CD N09 CD5-08-560623 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๓ การแผ่เมตตาให้คนที่รัก)
MP3


55CD N011 CD5-09-560630เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๔ การแผ่เมตตาให้กับบุคคลที่เป็นกลางๆและศัตรูคู่เวร )
MP3


55CD N012 CD5-10-560707ขเมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๕ อุบายระงับความโกรธ )
MP3


55CD N013 CD5-11-560714 เมตตาฯ(ตอนที่ ๖ การทำสีมาสัมเภท และการแผ่เมตตาแบบไม่เจาะจงและเจาะจง)
MP3

pdf
55CD N014 05 บทแผ่เมตตาอัปปมัญญา

pdf
55CD N014 06 ปริจเฉท 9 พรหมวิหารนิเทศ


55CD N014 CD5 12-130728 Sun เมตตากรรมฐาน ( ตอนที่ ๗ การแผ่เมตตาไปยังทิศทั้งสิบ )
MP3


55CD N02-550908 การเดินจงกรม และการปฏิบัติโดยการดูอิริยาบถ
MP3


55CD N03-551028 เมตตากรรมฐาน – การแผ่เมตตาให้ตนเอง
MP3


55CD N04-550923 เมตากรรมฐาน – การแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆ
MP3


55CD N05-550825 ความไม่ประมาทและคุณค่าของวันเวลาและชีวิต (เศรษฐีใจดี)
MP3


55CD N06-551006 มรณานุสติ
MP3


55CD N07 CD5-06-560609 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๑)
MP3


55CD N08 CD5-07-560616 เมตตากรรมฐาน(ตอนที่ ๒ การแผ่เมตตาให้ตนเอง )
MP3
Download